Touch OFEK - Courses & Workshops

אפק מציעה, דרך לגעת באפק, סדנאות וקורסים להתפתחות מקצועית, המיועדים למנהלים, יזמים, אנשי משאבי אנוש, אנשים בארגונים עסקיים או חברתיים, יועצים ארגוניים, מנחי קבוצות, מאמנים, אנשי רווחה, אנשי טיפול ועוד.

לגעת באפק מהווה מסגרת למידה של תיאוריית יחסי קבוצות, ויוצרת גשר בין סדנאות יחסי הקבוצות ובין צורת החשיבה האפקית לבין הביטויים והיישומים שלהן בעולם ‘האמיתי’.

אנו סבורים כי לגישת אפק זווית התבוננות ייחודית על ארגונים ועל אנשים בארגונים, וההיכרות איתה תסייע לארגונים ולבעלי תפקידים לשפר את התנהלותם. היום, עם משבר הקורונה, אנו זקוקים להרחיב את כלי החשיבה וההבנה שלנו על ארגונים ועל עצמנו בתוכם, בכדי שנוכל לפגוש את המציאות החדשה של חיינו. 

מדובר על קורסים להתפתחות מקצועית אשר עשויים להביא תועלת גם לארגונים של הלומדים. לגעת באפק הושקה בשנת 2017. מאז אנו מציעים קורסים מגוונים ומשתנים בכל שנה.

מנהלות במשותף של לגעת באפק:
דפנה בהט, ליילה ג’מאל.

חברי אפק שלימדו בלגעת באפק:
דפנה בהט, גבי בונויט, דורי בר לב, גלי גורן הולצברג, ליילה ג’מאל, שלי זוסמן, ג’ודי לוי (ז”ל), אילנה ליטוין, מרסלו מאואס, אילנה מישאל, רועי מצר, סהר רוחאנה, יעל שנהב שרוני.

מנחים אורחים:
מייק טפליץ, חנה מרדר, שימי תלמי, מרים שפירא.

Courses and Workshops 2021

סדנת ניתוח תפקיד
Analysis Role

מנחים: מרסלו מאואס וסהר רוחאנה

זה אני? זה הארגון?
זה התפקיד?

מנחים: גלי גורן-הולצברג ומייק טפליץ

תהליכים ארגוניים במסגרות פנימייתיות ובארגוני רווחה ובריאות התמקדות בגישת אפק

מנחים: דפנה בהט ורועי מצר

Previous Courses