אירועי אפק

מפגש #1 בסדרה "מדף הספרים של אפק"
האם יש לנו הנחות בסיסיות ביחס להנחות הבסיסיות של ביון?

דפנה בהט משוחחת עם משה ברגשטיין ויוסי טריאסט בנושא עבודתו של וילפרד ביון על קבוצות.

21:44-00:00

פתיחה – שלי זוסמן, הוועדה המדעית של אפק
סקירה קצרה של גישתו של ביון לקבוצות – דפנה בהט, מובילת הסדרה
(קבוצת העבודה, קבוצת ההנחות הבסיסיות, Valency, השנאה ללמידה מהנסיון, פילוג ועוד).

1:28:49-21:45

דפנה בהט מראיינת את ד"ר משה ברגשטיין וד"ר יוסי טריאסט על כתיבתו של ביון ועל הדרך בה הם מבינים אותה.
השיחה מתייחסת לתיאוריה עצמה (חרדות בקבוצה, הגנות, קבוצת העבודה וקבוצת ההנחות הבסיסיות), להיבטים מטה-תיאורטיים של התיאוריה (המקום של הנחות בסיסיות שפותחו לאחר ביון, אופנויות ועמדות למול התפתחות), הקשר של עבודתו של ביון עם קבוצות לעבודתו המאוחרת, היבטים של הפרקטיקה וכיצד עובדים עם מודל ההנחות הבסיסיות, החברה הישראלית במבט של ביון ועוד.