היסטוריה

בשנת 1985 קבוצת אנשים מתחומים שונים של מדעי החברה ובריאות הנפש, שהתמחו ב"גישת טוויסטוק" באנגליה ובארצות הברית, הקימה את 'האגודה הישראלית ללימוד תהליכים קבוצתיים וארגוניים' (IASGOP –  (The Israeli Association for the Study of Group and Organizational Processes על מנת לקיים בישראל סדנאות יחסי קבוצות, והחלה בעבודה לקראת תכנון וביצוע סדנת יחסי קבוצות ראשונה בישראל. בינואר 1990 האגודה נרשמה כעמותה ללא כוונת רווח. חברי האגודה במועד זה היו: שמואל ארליך, מירה ארליך-גינור, ויויאן גולד, יגאל גינת, רפאל מוזס, רנה מוזס-הורושובסקי, אבי נוטקביץ ויונה רוזנפלד.
 
כעבור 3 שנים, בינואר 1993, שונה שם האגודה ל'אפק – ארגון פרט קבוצה' ובשנת 1994 הוחלט לאפשר הצטרפות חברים נוספים אליה. נקבע כי תנאי להצטרפות הוא השתתפות בשתי סדנאות מלאות של יחסי קבוצות, שלפחות אחת מהן אורגנה על ידי אפק. בנוסף, האגודה החלה לקיים פעילויות נוספות מעבר לסדנת יחסי קבוצות הבינלאומית השנתית. בשנת 2003 אפק הפכה לחברה לתועלת הציבור בע"מ. 
 

סדנת יחסי קבוצות הראשונה: "Task and Leadership – The Individual, The Group and the Organisation", התקיימה ב-20-15 בנובמבר 1987 במלון מרגוע בערד. הסדנא נוהלה על ידי אריק מילר ממכון טוויסטוק, יונה רוזנפלד היה מנהלן הסדנא ובצוות השתתפו שמואל ארליך, דויד גוטמן, ויויאן גולד, יגאל גינת, מרוין גלר, אוליה חלילי, רפאל מוזס ומני שר. בתחילת 1989 התקיימה הסדנא השנייה, גם היא בניהולו של אריק מילר. הסדנאות הבאות נוהלו על ידי מנהלים ישראליים, חברי הקבוצה. מאז שנת 1989 בה התקיימה הסדנא השנייה, אפק מקיימת מדי שנה סדנת יחסי קבוצות בינלאומית.