אודות אפק

אפק הוא ארגון ישראלי שמשימתו המרכזית היא לקדם את הבנתם של תהליכים מודעים ובלתי מודעים בפרט, בקבוצה, בארגון ובחברה כולה, ובכך לחולל שינוי בדרך התנהלותם. גישת אפק מתבססת על מודל יחסי קבוצות של מכון טביסטוק ליחסי אנוש, שמשלב בין התיאוריה הפסיכואנליטית ותורת המערכות הפתוחות, לצד פיתוחים תיאורטיים ויישומיים בישראל ובעולם.

מהגדרה זו נובעות דרכי הפעולה לקידום המשימה המרכזית, כדלהלן:

  • קיום פעולות לימודיות, מדעיות והכשרתיות לחברי אפק ולאחרים כגון סדנאות, ימי עיון, קבוצות לימוד, מפגשים עיוניים, הרצאות, הוצאת כתב-עת ותכנית הכשרה בפיתוח וייעוץ ארגוני.
  • מתן ייעוץ שמבוסס על גישת אפק לקבוצות ולארגונים.
  • חקירת התהליכים באפק כמודל להעמקת ההבנה של תהליכים פוליטיים-חברתיים.
  • קיום קשרים וביצוע פעילויות בשיתוף עם ארגונים בעלי מטרות דומות בישראל ובעולם.
  • הפצת רעיונות אפק באמצעות מחקר, כתיבה מדעית, השתתפות והרצאות באירועים מקצועיים בתחומי עיסוקה של אפק.

חברי הנהלה

יואב קירש

יואב קירש | יו"ר

טל אלון

טל אלון

ועדת כספים

אשרת סרבסטין

ועדת הפרט והארגון

אייל עציוני

אייל עציוני

ועדת פיתוח עסקי ושיווק​
ועדה מדעית

סיווני שירן

סיווני שירן

הילדה כהן

הילדה כהן

ועדת כספים

ועדות

ועדת הפרט והארגון

אלונה בורשטיין, שירי גפני, סילביה נייזברג זילברמן, אשרת סרבסטין, יעל שרון

ועדת כספים

הילדה כהן (רכזת), חגית שחר, קובי תדמור

ועדה מדעית

אורלי אפללו-קמיל, בעז גסטהלטר, רן כרמלי, אייל עציוני (רכז)

ועדת פיתוח עסקי ושיווק (BIZDEV)

טל אלון, ליילה ג׳מאל, אייל עציוני (רכז), אילן קירשנבאום

ועדת ביקורת

חנה מרדר, חגית שחר-פרירא

למידה וייעוץ

לגעת באפק - למידה

מרסלו מאואס, רועי מצר (מנהלים במשותף), דפנה בהט, ליילה ג׳מאל (מייסדות)

אפק בשטח - פרויקט הייעוץ של אפק

אייל עציוני, יואב קירש