אודות אפק

אפק הוא ארגון ישראלי שמשימתו המרכזית היא לקדם את הבנתם של תהליכים מודעים ובלתי מודעים בפרט, בקבוצה, בארגון ובחברה כולה, ובכך לחולל שינוי בדרך התנהלותם. גישת אפק מתבססת על מודל יחסי קבוצות של מכון טוויסטוק ליחסי אנוש, שמשלב בין התיאוריה הפסיכואנליטית ותורת המערכות הפתוחות, לצד פיתוחים תיאורטיים ויישומיים בארץ ובעולם.

מהגדרה זו נובעות דרכי הפעולה לקידום המשימה המרכזית, כדלהלן:

  • קיום פעולות לימודיות, מדעיות והכשרתיות לחברי אפק ולאחרים כגון סדנאות, ימי עיון, קבוצות לימוד, מפגשים עיוניים, הרצאות, הוצאת כתב-עת ותכנית הכשרה בפיתוח וייעוץ ארגוני.
  • מתן ייעוץ שמבוסס על גישת אפק לקבוצות ולארגונים.
  • חקירת התהליכים באפק כמודל להעמקת ההבנה של תהליכים פוליטיים-חברתיים.
  • קיום קשרים וביצוע פעילויות בשיתוף עם ארגונים בעלי מטרות דומות בארץ ובעולם.
  • הפצת רעיונות אפק באמצעות מחקר, כתיבה מדעית, השתתפות והרצאות באירועים מקצועיים בתחומי עיסוקה של אפק.

חברי הנהלה

יואב קירש

יואב קירש | יו"ר

מקשר הנהלה לגעת באפק​

הילדה כהן

הילדה כהן

ועדת כספים

אשרת סרבסטין

ועדת הפרט והארגון

אייל עציוני

אייל עציוני

ועדת פיתוח עסקי ושיווק​
ועדה מדעית

סיווני שירן

סיווני שירן

ועדות

ועדת הפרט והארגון

אשרת סרבסטין, גילעד עובדיה, יעל שרון

ועדת כספים

הילדה כהן (רכזת), חגית שחר, קובי תדמור

ועדה מדעית

אורלי אפללו-קמיל, בעז גסטהלטר, רן כרמלי, אייל עציוני (רכז)

ועדת פיתוח עסקי ושיווק (BIZDEV)

טל אלון, ליילה ג׳מאל, אייל עציוני (רכז), אילן קירשנבאום

ועדת ביקורת

מיכל גרנות, שרה מצר

למידה וייעוץ

לגעת באפק - למידה

מרסלו מאואס, רועי מצר (מנהלים במשותף), דפנה בהט, ליילה ג׳מאל (מייסדות)

אפק בשטח - פרויקט הייעוץ של אפק

אייל עציוני, יואב קירש