תקנון

חוק החברות

חברת מוגבלת במניות

תקנון ההתאגדות של

אפק – ארגון פרט קבוצה – האגודה הישראלית ללימוד תהליכים קבוצתיים ואירגוניים בע"מ

"חברה לתועלת הציבור"

(2009)

התחל להקליד והקש Enter כדי לחפש