אירועי אפק

מפגש #2 בסדרה "מדף הספרים של אפק"
הקונספציה של הגנות חברתיות

מנחה: דפנה בהט מרצים: סוזן לונג, ג'יימס קרנץ מנתב: רן כרמלי

מטרת הערב, שהתקיים ב-4 באפריל 2024, היתה ללמוד על הקונספט של הגנות חברתיות כפי שתיארה אותו איזבל מנזיס לית' במאמרה על הגנות חברתיות, להרחיב את היריעה ולהתבונן על הגנות חברתיות בארגונים ובקבוצות שונות (כולל החברה הישראלית שלפני 7 באוקטובר).

הערב התקיים בזום ובאנגלית, וכלל הקדמה מפי דפנה בהט ושתי הרצאות של אורחים מחו"ל: ד"ר ג'יימס קראנץ מניו יורק, ארה"ב וסוזן לונג ממלבורן, אוסטרליה. לאחר מכן נעשתה עבודה בקבוצות על יישום המושג של הגנה חברתית לשדות שונים.הבסיסיות), להיבטים מטה-תיאורטיים של התיאוריה (המקום של הנחות בסיסיות שפותחו לאחר ביון, אופנויות ועמדות למול התפתחות), הקשר של עבודתו של ביון עם קבוצות לעבודתו המאוחרת, היבטים של הפרקטיקה וכיצד עובדים עם מודל ההנחות הבסיסיות, החברה הישראלית במבט של ביון ועוד.