מאמרים

קפלן, א., זילברמן, ס., אלון, ר., גלי, י. פסיכואנליזה – נהיגה: תפקיד ופנטזיה על הכביש – היבטים פסיכולוגיים במניעת תאונות דרכים.

פסיכואנליזה – נהיגה: תפקיד ופנטזיה על הכביש – היבטים פסיכולוגיים במניעת תאונות דרכים אורן קפלן, סילויה זילברמן, רינת אלון, ויורם גלי מאמר זה מבוסס מאמר שפורסם בכתב העת Organisational [...]

קרא עוד

עובדיה, ב. קבוצות לתמיכה וחיזוק חוסן לנופשים מהצפון ומעוטף עזה במלונות בירושלים. קו אפק מס' 8.

ברוך עובדיה קבוצות לתמיכה וחיזוק חוסן לנופשים מהצפון ומעוטף עזה במלונות ירושלים התנדבות יזומה של חברי אפק בירושלים בהשתתפות חברי האיגוד לפסיכותרפיה[1] רקע מלחמת לבנון השנייה, כמו גם האיום המתמשך [...]

קרא עוד

בונויט, ג. הרהורים בנושא גבולות – תיאוריה ויישומה. קו אפק מס' 8.

גבי בונויט הרהורים בנושא גבולות – תיאוריה ויישומה  הגבול, כמושג וכהוויה בתודעתנו, מלווה אותנו בחשיבה ובעשייה, הן בחיי היום-יום והן במסגרת הניסיון שלנו להבין את ההוויה האנושית. גם בתיאוריה [...]

קרא עוד

קפלן, א., זילברמן, ס., אלון, ר., גלי, י. פסיכואנליזה – נהיגה: תפקיד ופנטזיה על הכביש – היבטים פסיכולוגיים במניעת תאונות דרכים.

קפלן, א., זילברמן, ס., אלון, ר., גלי, י. פסיכואנליזה – נהיגה: תפקיד ופנטזיה על הכביש – היבטים פסיכולוגיים במניעת תאונות דרכים.

קרא עוד

ארליך, ש. (2003) ביון וההתנגדות בקבוצה: התנגדות למציאות או המציאות כהתנגדות

ארליך, ש. (2003) ביון וההתנגדות בקבוצה: התנגדות למציאות או המציאות כהתנגדות. הרצאה ביום עיון של העמותה הישראלית להנחיה וטיפול קבוצתי, "התנגדות בהנחיה ובטיפול קבוצתי", מעלה החמישה, 21 [...]

קרא עוד

ארליך, ש. (2001) אחרות, גבולות ודיאלוג – הרהורים. פרק בספר: דויטש, ח. ובן-ששון, מ. (עורכים): האחר: בין אדם לעצמו ולזולתו. ידיעות אחרונות: ספרי חמד, תל אביב, עמ' 19-36.

 ארליך, ש. (2001) דיאלוג עם האויב – בחינת מושג האויב. הרצאה בכנס הסתדרות הפסיכולוגים בישראל בנושא "אלימות, אהבה ומה שביניהן." 17 למאי 2001, בכפר הירוק.

ארליך, ש. (2002) מילוי וריקון של סמכות ואחריות. הרצאה ביום עיון של אפק: "נטילת סמכות ונטישת סמכות – תהליכים לא מודעים בארגונים" ב-10 ביוני 2002.

ארליך, ש. (2003) סמכות, מנהיגות ומגדר בתיאוריה הפסיכואנליטית. הרצאה בכנס "סמכות, מנהיגות ומגדר – קונפליקט ו/או דיאלוג" בחסות אפק ומרכז פרויד, מעלה החמישה, 9 ביוני 2003.

ארליך, ש. (2003) ביון וההתנגדות בקבוצה: התנגדות למציאות או המציאות כהתנגדות. הרצאה ביום עיון של העמותה הישראלית להנחיה וטיפול קבוצתי, "התנגדות בהנחיה ובטיפול קבוצתי", מעלה החמישה, 21 בדצמבר 2003.

 ארליך, ש. (2011) הכח לעשות, היכולת להיות: הרהורים מזווית פסיכואנליטית. הרצאה ביום העיון השנתי של אפק: "תעתועי כוח", תל אביב, 13 במאי 2011.

ארליך, ש. וארליך-גינור, מ. (2009) התנסות בקבוצה גדולה בקונגרס הפסיכואנליטי הבינ"ל בברלין 2007. הרצאה בערב אפק.

ארליך, ש וארליך-גינור מ בקו האש של בריאות הנפש עבודה ארגונית עם מערכת פצועה

בונויט, ג. הרהורים בנושא גבולות – תיאוריה ויישומה. קו אפק מס' 8.

עובדיה, ב. קבוצות לתמיכה וחיזוק חוסן לנופשים מהצפון ומעוטף עזה במלונות בירושליםקו אפק    מס' 8.

קפלן, א., זילברמן, ס., אלון, ר., גלי, י. פסיכואנליזה – נהיגה: תפקיד ופנטזיה על הכביש – היבטים פסיכולוגיים במניעת תאונות דרכים.

Published papers

Litvin, I. & Bonwitt, G. Sexual abuse – Application and adaptation of basic Group Relations concepts, technique and culture to a specific social issue. In: Bruner, L. D., Nutkevitch, A. & Sher, M. (eds.) (2006) Group Relations Conferences – Reviewing and Exploring Theory, Design, Role-Taking and Application. London: Karnac Books. 47-60

Erlich, H. S. (1996) Ego and Self in the Group. Group Analysis, 29:229-243.

Erlich, H. S. (1996) How Should We Talk with an Enemy? Thoughts from a Psychoanalytic Perspective. Organizational Development in Israel, 2:5-9.

Erlich, H. S. (1997) On Discourse with an Enemy. In: Edward R. Shapiro (Ed.), The Inner World in the Outer World: Psychoanalytic Perspectives, New Haven: Yale University Press, pp. 123-142.

Erlich, H. S. (2000) Joining, Experiencing, and Individuating: Ego and Self in the Group. Invited chapter in Volume 5 of Encyclopaedia of Psychoanalysis Bruna Seu (Ed.), Who Am I? The Ego and the Self in Psychoanalysis. London: Rebus Press, pp. 128-142.

Erlich, H. S. (2001) Enemies Within and Without: Paranoia and Regression in Groups and Organizations. In: L. J. Gould, L. F. Stapley, and M. Stein (Eds.), The Systems Psychodynamics of Organizations. London: Karnac, pp. 115-131.

Erlich, H. S. (2001) The Elusive Subject and the Psychoanalytic Study of Organizations. Organizational & Social Dynamics, 2:199-211.

Erlich, H. S. (2001) Milk, Poison, Tears: The Past in the Present – Germans and Israelis in Group Relations Conferences. In: Bohleber, W. and Drews, S. (Eds.), Die Gegenwart der Psychoanalyse – die Psychoanalyse der Gegenwart. Stuttgart:Klett-Cotta, pp. 128-138.

Erlich, S. (2001) Otherness, Boundaries and Dialogue – Reflections. Chapter in book: Deutsch, H. and Ben-Sasson, M. (Eds), The Other. Tel Aviv: Yedi'ot Achronot, pp. 19-36

 Erlich, H. S. (2002) Reflections on the Terrorist Mind. International Psychoanalysis: The Newsletter of the IPA, 11:35-37.

Erlich, H. S. (2003) Reflection on the Terrorist Mind. In Varvin, S. and Volkan, V. (Eds.), Violence or Dialogue: Psychoanalytic Insights on Terrorism. London: The International Psychoanalytical Association, pp. 146-152.

Erlich, H. S. (2004) Dependency, Autonomy and the Politics of Survival. Organizational & Social Dynamics, 4:285-297.

Erlich, H. S. (2010) A beam of darkness – understanding the terrorist mind. In H. Brunning and M. Perini (Eds.), Psychoanalytic Perspectives on a Turbulent World. Karnac: London, pp. 3-15.

Erlich-Ginor, M. and Erlich, H. S. (1999) Mental Health under Fire: Organizational Intervention in a Wounded Service. In R. Vince and R. French (Eds.), Group Relations, Management, and Organization. Oxford University Press,  pp. 190-208.

Erlich-Ginor, M. Sliding Houses in the Promised Land,Unstable Reality Worked Through Dreams. In L. Lawrence (Ed.)  Experiences in Social Dreaming, Karnak, London, 2003

Erlich-Ginor M., Structure and Design in Group Relation conferences, issues and dilemmas, in Bruner L.D., Nutkevitch A. and Sher M.(ed.), Group relation conference, Reviewing and Eploring Theory, Design, Role-Taking and Application, Karnac 2006 

Erlich-Ginor M Fed with Tears, Poisoned with Milk The Way Out from Under the Shadows of the Holocaust

 

Erlich, S.H., Erlich-Ginor, M. Beland H., Being in Berlin: A large group experience in the Berlin Congress, (2009). International Journal of Psycho-Analysis, 90:809-825

Erlich H.S. Erlich-GInor M. Beland H., Fed with Tears Poisoned with Milk, The Nazareth Grou Relations onferences, German and Israelis The past in the Present. Psychoosozial-Verlag ,2009

 The Rothschild 117 Project – Dreaming in the Boulevard, Joseph Triest, Judith Levy, Ilana Mishael, Yael Shenhav Sharoni, Simi Talmi.  Read the article

המחאה ברוטשילד

 

 

 

 

 

 Structure, Design – and something else Issues and Dilemmas. Group Relation Conferences, Belgierate 7.11.2003

Books

Erlich, H. S., Erlich-Ginor, M. & Beland, H. Fed with Tears – Poisoned with Milk. The "Nazareth" Group-Relations-Conferences: Germans and Israelis: The Past in the Present. Psychosozial Verlag: Gießen, 2009.

Erlich, H. S. The Couch in the Marketplace: Psychoanalysis and Social Reality. London: Karnac, 2013.

התחל להקליד והקש Enter כדי לחפש