ארגונים קשורים

קישורים לארגונים בעולם העוסקים ביחסי קבוצות

--- כאן תהיה המפה של מירה ---

File:World map blank with blue sea.svg - Wikimedia Commons

ארגונים המארגנים סדנאות יחסי קבוצות

אוסטרליה

GRA: Group Relations Australia
www.grouprelations.org.au

 

איטליה

CESMA: Centro Esperienze e Studi di Management
www.cesma.org

IL NODO group
www.psychomedia.it/ilnodogroup

 

אנגליה

OPUS (An Organisation for Promoting Understanding of Society)
 www.opus.org.uk

The Tavistock Institute
www.tavinstitute.org

 

ארצות הברית

A K Rice Institute
www.akriceinstitute.org

New York Center for the Study of Groups, Organiztions & Social Systems
www.nycgrouprelations.org

 

הולנד

Group Relations Nederland
www.grouprelations.nl

 

שוודיה

AGSLO: Arbetsgruppen för Studium av Ledarskap och Organisation
www.agslo.se

 

ארגונים בינלאומיים ואחרים:

ISPSO: International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations
www.ispso.org

PCCA – Partners in Confronting Collective Atrocities
www.p-cca.org

ארגונים העוסקים בחקר יחסי קבוצות

אוסטרליה

GRA: Group Relations Australia
www.grouprelations.org.au

 

איטליה

CESMA: Centro Esperienze e Studi di Management
www.cesma.org

IL NODO group
www.psychomedia.it/ilnodogroup

 

אנגליה

OPUS (An Organisation for Promoting Understanding of Society)
 www.opus.org.uk

The Tavistock Institute
www.tavinstitute.org

 

ארצות הברית

A K Rice Institute
www.akriceinstitute.org

New York Center for the Study of Groups, Organiztions & Social Systems
www.nycgrouprelations.org

 

הולנד

Group Relations Nederland
www.grouprelations.nl

 

שוודיה

AGSLO: Arbetsgruppen för Studium av Ledarskap och Organisation
www.agslo.se

 

ארגונים בינלאומיים ואחרים:

ISPSO: International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations
www.ispso.org

PCCA – Partners in Confronting Collective Atrocities
www.p-cca.org

ארגונים העוסקים בתוכניות למידה וקורסים בתחום יחסי קבוצות